корпоративна култура

Вашето удовлетворение е нашето непрестанно преследване!

Корпоративната култура е концентриран израз на цялостното качество на корпоративния дух, корпоративните ценности и корпоративната репутация. Фенгхау компания, поддържана и бързо развиваща се, се възползва не само от грижата и подкрепата на всички сектори на общността, както и от съвместните усилия на всички хора на Fenghua , но и иновативното развитие на корпоративната култура:

1.Value: обслужващи клиенти, обслужващи служители, обслужващи обществото;
Клиентът е човекът, на когото разчитаме да живее, служителите са крайъгълният камък на предприятието, предприятието е вкоренено в обществото и трябва да служи на обществото.

2. Концепция за талант: талантът е основата на предприятието, дават пълен обхват на таланта.

3. Дух на предприемачеството: дълбоко интегрирано, доброкачествено взаимодействие, взаимна координация,
печелившо сътрудничество

4. Цел на предприятието: клиент първо, служител на второ място, трета фирма.

5. Бизнес философия:  първо, професионален реализъм, честност като основа

6. Концепция за услугите: това, което клиентът иска, е това, което трябва да направим

7.Обществена цел: където има ротация на машината, има следи от хора на Fanghua.